Zapytanie ofertowe o usługę:

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez PRACTICAL MATTERS SP. Z O.O., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przez cyfryzację, Typ: Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie Ofertowe nr 02.03.2024_z dnia 25.03.24r.

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału dot. braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. akceptacji umowy wraz z projektem umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 5K

 

Data publikacji: 25 marca 2024r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA: 

Informacja o wyniku postępowania_05.04.2024r.

 

 

Zapytanie ofertowe o usługę badawczą:

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez PRACTICAL MATTERS SP. Z O.O., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, oś priorytetowa I. Badania i innowacje, działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczorozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie Ofertowe nr 01_03_2024

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału dot. braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. akceptacji umowy wraz z projektem umowy.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 5K

 

 

Data publikacji: 5 marca 2024r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA: 

Informacja o wyniku postępowania_15.03.24

 

Realizowane projekty:

PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., właściciel marek LUNCH MUNCH® oraz munchGO!, realizuje następujące projekty w zakresie promocji na rynkach międzynarodowych.

 

Projekt 1:

 

Polskie Mosty Technologiczne USA lunch munch

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

 

Tytuł projektu:

Umiędzynarodowienie firmy Practical Matters sp. z o.o. poprzez wsparcie ekspansji na rynek amerykański.

 

Cele projektu:

Promocja marki LUNCH MUNCH® oraz munchGO! na rynku amerykańskim.

 

Beneficjent:

PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., Krzewo 3A, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Całkowita wartość projektu:

430 000,00 PLN

 

Udział Unii Europejskiej:

200 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Polskie Mosty Technologiczne USA lunch munch

 

 

Projekt 2:

 

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu:

Promocja i internacjonalizacja marki produktowej LUNCH MUNCH® oraz rozwój działalności eksportowej firmy PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o. poprzez udział w zagranicznych targach branżowych.

 

Cele projektu:

Promocja marki LUNCH MUNCH® na rynkach międzynarodowych

 

Beneficjent:

PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., Krzewo 3A, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Całkowita wartość projektu:

422 700,00 PLN

 

Udział Unii Europejskiej:

359 295,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.