Dotacje

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu: Promocja i internacjonalizacja marki produktowej LUNCH MUNCH® oraz rozwój działalności eksportowej firmy PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o. poprzez udział w zagranicznych targach branżowych.

 

Cele projektu: Promocja marki LUNCH MUNCH® na rynkach międzynarodowych

Beneficjent: PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., Krzewo 3A, 18-421 Piątnica Poduchowna

Całkowita wartość projektu: 422 700,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 359 295,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.