Realizowane projekty:

PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., właściciel marek LUNCH MUNCH® oraz munchGO!, realizuje następujące projekty w zakresie promocji na rynkach międzynarodowych.

 

Projekt 1:

 

Polskie Mosty Technologiczne USA lunch munch

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

 

Tytuł projektu:

Umiędzynarodowienie firmy Practical Matters sp. z o.o. poprzez wsparcie ekspansji na rynek amerykański.

 

Cele projektu:

Promocja marki LUNCH MUNCH® oraz munchGO! na rynku amerykańskim.

 

Beneficjent:

PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., Krzewo 3A, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Całkowita wartość projektu:

430 000,00 PLN

 

Udział Unii Europejskiej:

200 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Polskie Mosty Technologiczne USA lunch munch

 

Projekt 2:

 

Informacje ogólne o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu:

Promocja i internacjonalizacja marki produktowej LUNCH MUNCH® oraz rozwój działalności eksportowej firmy PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o. poprzez udział w zagranicznych targach branżowych.

 

Cele projektu:

Promocja marki LUNCH MUNCH® na rynkach międzynarodowych

 

Beneficjent:

PRACTICAL MATTERS Sp. z o.o., Krzewo 3A, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Całkowita wartość projektu:

422 700,00 PLN

 

Udział Unii Europejskiej:

359 295,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.