POLITYKA PRYWATNOŚCI LUNCH MUNCH®

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest PRACTICAL MATTERS SP. Z O.O., z siedzibą w 18-421 Piątnica Poduchowna, Krzewo 3A, Polska, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734806, NIP: 718-214-87-74,

Chronimy dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych użytkowników

 1. Zbieramy i przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkowników do formularzy, w tym adresy poczty elektronicznej, imię i nazwisko osoby zamawiającej, oraz adres dostawy, w celu realizacji Zamówienia w Sklepie.
 2. Dane osobowe użytkowników podane w formularzu zapisu do newslettera przetwarzane są w celu wysyłki newslettera na podstawie zgód udzielonych przez użytkowników.
 3. Dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego.
 4. Przechowujemy dane osobowe do momentu wycofania zgód na ich przetwarzanie.
 5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie ograniczona liczba osób uprawnionych przez administratora.

Prawa użytkowników

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy realizację przysługujących mu praw, które w zależności od przypadku mogą obejmować:

 1. żądanie sprostowania danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, a także gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa,
 3. żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy użytkownik, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, jak również jeżeli dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. cofnięcie udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Informacja dotycząca plików cookies

 1. Niniejszy Sklep przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
 7. sesji Użytkownika,
 8. ostatnio oglądanych produktów,
 9. oddania głosu w ankiecie.
 10. Nasz Sklep korzysta z usługi Google Analytics.

 Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem: hello@lunchmunch.pl

Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Możemy od czasu do czasu, wedle naszego uznania, aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeżeli wprowadzimy zmiany do naszej Polityki prywatności, zamieścimy ją na stronie: lunchmunch.pl

 

Ostatnie zmiany: wrzesień 2018 r.